Đăng nhập Đăng ký website 
Dùng thử miễn phí

Code hiển thị nhiều danh mục Sản phẩm, mỗi danh mục hiển thị nhiều sản phẩm

Bạn đã biết code hiển thị Sản phẩm trong cùng 1 danh mục trong bài trước, để hiển thị sản phẩm cần phải biết key của danh mục sản phẩm.

Ưu điểm của cách trên là bạn có thể trình bày 3 danh mục với 3 style hoàn toàn khác nhau, tuy nhiên nếu trường hợp có nhiều danh mục hoặc thêm/bớt những danh mục mới thì việc điều chỉnh lại code sẽ không thuận tiện.
Để giải quyết vấn đề trên ta có code dùng để hiển thị tất cả các sản phẩm trong một danh mục và có thể hiển thị nhiều danh mục cùng lúc.
Lưu ý: Đoạn code chỉ hiển thị tên danh mục Sản phẩm (và toàn bộ sản phẩm trong danh mục đó) có trạng thái là Hiện trên trang chủ, các trạng thái khác sẽ không hiển thị dữ liệu trong code này.
Template code:
{d:block module="postproductscate-index"}
    {d:begin loop="12" onRow="1" thumb="350x0"}
        {d1:begin module="row_data"}
            div class="rowSlide">
                h2>data.title}/h2>
                ul class="drow dtop">
                    {d2:begin module="col_data"}
                    li class="dcol line owl-item dtop">
                        div class="images">a href="data.link}">data.picture}/a>/div>
                        h3>a href="data.link}">data.title}/a>/h3>
                        h4>{data.cost}/h4>
                    /li>
                    {d2:end}
                /ul>
            /div>
        {d1:end}
    {d:end}
{d:/block}

Trong đó:
dbegin: là thông số cấu hình dành cho block này.
{d:begin}…{d:end}: là cấu trúc lặp trong DFramework, toàn bộ dữ liệu nằm giữa cấu trúc này sẽ được lặp lại theo thông số loop tương ứng với cấu hình.
row_data: khóa để lặp số hàng
col_data: khóa để lặp số cột
loop: là số lượng danh mục được phép hiển thị:
+ loop=”0” nghĩa là hiển thị tất cả danh mục có trạng thái phù hợp, mặc định nếu không có thông số này cũng đồng nghĩa với loop=”0”.
+ loop=”2” nghĩa là hiển thị 02 danh mục (mặc dù có tất cả 03 danh mục phù hợp)
thumb: là tỷ lệ thumbnail của hình ảnh
Ví dụ trong phần Quản lý Danh mục Sản phẩm có các dữ liệu sau:
Quản lý danh mục Sản phẩm
Như vậy đoạn code trên sẽ hiển thị 02 danh mục, là những danh mục có trạng thái là Hiện trên trang chủ, những danh mục có trạng thái khác sẽ không hiển thị trong code này.
Kết quả hiển thị trên trang chủ:
Nhiều danh mục Sản phẩm


Các tin khác
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THƯƠNG HIỆU TRỰC TUYẾN
Address: 216/14 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM 
Số CNKD: 0310575921 - Ngày cấp: 12/01/2011 - Nơi cấp: Tp.HCM
Hotline: 0908.622.880 - Email: info@thuonghieuonline.vn
Hotline: 0908.622.880 (Mr. Dũng) - Zalo: 0908622880
Email: info@thuonghieuonline.vn
Số Hotline
Zalo