Đăng nhập Đăng ký website 
Dùng thử miễn phí

Code hiển thị Tin tức trong cùng 1 danh mục theo các kiểu khác nhau

Ví dụ chỉ hiện 3 tin tức đầu tiên có hình, các tin còn lại chỉ có tiêu đề. Hay Tin đâu tiên là hình ảnh lớn, còn lại là ảnh nhỏ.

Code này cũng tương tự như code hiển thị tin tức trong cùng 1 danh mục, chúng ta cấu hình thông số dbegin để tách dữ liệu thành 2 nhóm khác nhau.

Template code:

div class="drow">
{d:block module="postnewscate" cname="idx1" mkey="keyNews" dbegin="row1|row2"}
    div class="dcol dscol w40 p2">
        h2 class="headNews f32 mb4 tgreen">data.header}/h2>
        {d:begin module="row1" cname="new1" loop="4"}
            div class="title ma2">a href="data.link}">data.title}/a>/div>
        {d:end}
    /div>
    div class="dcol dscol w60 p2">
        div class="panelNewsSlide" id="idSlideNews">
        {d:begin module="row2" cname="new2" thumb="450x0" loop="4,4"}
            div class="slideNews">
                div class="image dswingto">a href="data.link}">data.picture}/a>/div>
                div class="title mt4">a href="data.link}">data.title}/a>/div>
            /div>
        {d:end}
        /div>
    /div>
{d:/block}
/div>

Trong đó:
mkey: là tên khóa của danh mục tin tức cần hiển thị
dbegin: là tên khóa của khối các dòng dữ liệu cần lặp lại, có thể đặt tên tùy ý miễn sao trong cùng 1 khối thì không được có khóa trùng nhau. Trong phần này chúng ta đặt 2 khóa, các khóa cách nhau bằng dấu |. Ví dụ: dbegin="row1|row2"
 là các khối lặp theo khóa tương ứng với giá trị dbegin ở trên.
Ví dụ muốn row1 lặp lại 3 lần thì khai báo như sau:
{d:begin module="row1" cname="new1" thumb="350x0" loop="3"}
….
{d:end}

Muốn row2 hiển thị tiếp tục từ dữ liệu thứ 4 và hiển thị 5 dữ liệu ta khai báo như sau:
{d:begin module="row2" cname="new2" thumb="350x0" loop="4,5"}
….
{d:end}

Trong mỗi khối lặp ta điều chỉnh giao diện hiển thị khác nhau tùy theo nhu cầu sử dụng.

Sử dụng cấu trúc trên ta có thể hiển thị kết quả như sau:
Bố cục Tin tức


Các tin khác
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THƯƠNG HIỆU TRỰC TUYẾN
Address: 216/14 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM 
Số CNKD: 0310575921 - Ngày cấp: 12/01/2011 - Nơi cấp: Tp.HCM
Hotline: 0908.622.880 - Email: info@thuonghieuonline.vn
Hotline: 0908.622.880 (Mr. Dũng) - Zalo: 0908622880
Email: info@thuonghieuonline.vn
Số Hotline
Zalo