HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG DYNAMIC TOOL
QUẢN LÝ WEBSITE TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG


Bước 1:: Trên điện thoại truy cập vào Apple Store. Tại ô tìm kiếm nhập vào từ khóa Dynamic Tool và cài đặt ứng dụng theo các hướng dẫn sau:

Buoc 1

Buoc 2

Buoc 3

Bước 2:: Khi chạy lần đầu tiên, ứng dụng sẽ yêu cầu nhập vào tài khoản quản lý website để sử dụng:

Buoc 4


Nhập vào thông tin cấu hình cho ứng dụng:
Địa chỉ server: Đây là địa chỉ mặc định của server
Tên truy cập: Nhập vào tài khoản quản lý website
Mật khẩu: Nhập vào mật khẩu quản lý website

Sau khi đăng nhập thành công sẽ vào ứng dụng quản lý website:
Một số hình ảnh của ứng dụng:

Menu va quan lý san phamQuan ly tin nhan